جف بزوس در سال 1994 شرکت خود را با نام “Cadabra” راه اندازی کرد. ایده راه اندازی این کمپانی از آن جا به ذهن جف بزوس آمد که اینترنت در حال رشد و پیشرفت بود و در آن روزها اینترنت رشد 2300 درصدی داشت که بسیار چشمگیر بود. جف بزوس با بهره گیری از اینترنت، تصمیم به راه اندازی این شرکت گرفت. یک روز که جف بزوس در مورد برخی مسائل قانونی شرکت، با وکیلش صحبت می کرد، وکیلش به اشتباه نام شرکت را “Cadaver” خواند و همین موضوع دلیلی شد تا جف بزوس به فکر تغییر نام شرکتش بیافتد.

جف بزوس برای انتخاب یک نام خوب، به سراغ فرهنگ لغت رفت. هنگامی که در فرهنگ لغت به دنبال یک نام جذاب می گشت، با “آمازون” روبرو شد. این نام برای او بسیار عجیب و غریب بود ضمن این که “آمازون” نام بزرگ ترین رودخانه جهان نیز بود. او حتی به این موضوع نیز فکر کرد که اگر زمانی، کسی بخواهد یک لیست به ترتیب الفبا، از شرکت ها آماده کند، بدون شک “آمازون” در بالای آن لیست قرار خواهد گرفت و حتی این نام، ممکن بود تا حدودی کمک کند که تا روی اولویت های کاربران تاثیر بگذارد. تمام این موارد سبب شد تا جف بزوس بعد از بررسی های زیاد و در نظر گرفتن اولویت هایی که در ذهنش بود، در نهایت نام “آمازون” را برای شرکتش انتخاب کند و نام شرکت را از “Cadabra” به “Amazon” تغییر دهد.