محصولات آمازون پرایم چیست و چه تفاوتی با بقیه محصولات دارد؟ محصولات آمازون پرایم (prime) محصولاتی هستند که عمدتاً فروشنده آنها در داخل آمریکا بوده، تحویل آنها در آمریکا به صورت 2 الی 3 روزه می باشد. محصولات غیر پرایم ممکن است از کشورهای دیگر…