در پست های قبلی به صورت کامل در مورد سبک و استایل وینتیج آشنا شدیم که می توانید این متن را در بلاگ ایگرد مطالعه کنید در این پست با ایگرد همراه شوید تا با یکی دیگر از سبک و ...