تا به امروز درباره ی داستان برندهای مختلف لوازم منزل مانند ایکیا و جوزف جوزف صحبت کردیم در این پست با ایگرد همراه باشید تا با برند ایتالیایی اصیل و با کیفیت اسمگ و محصولات پرطرفدار آن آشنا شویم. یخچال ...